สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม พี.วี.ซี. สีส้ม

 

                           MULTI-FLEX (PVC) WELDING CABLE

                               (FULLY COPPER CONDUCTOR)          

                              สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม พี.วี.ซี. สีส้ม (รุ่นเต็ม)          
 
Conductor Overall Diameter Maximum Current Current Current Lenge
ขนาด Size จำนวนเส้น Wire Quantity เบอร์ลวด Number of Wires Approx. Aproximate Diameter Lower Limit Upper Limit Conductor Resistance per 100 m at 20ํC Rating for 30% Duty Cycle Rating for 60% Duty Cycle Rating for 100% Duty Cycle ความยาว/Roll
(Sq.mm.)     mm.  mm.  mm.  mm.  ohm/km.  Amp.  Amp.  Amp. (Mtrs.) 
16  500  0.20  5.35 11.00  14.00  0.980  210  180 145 100 
25  798  0.20  7.37  13.00 16.00  0.780  330  230  180  100 
35  1121  0.20  8.71  14.00  18.00  0.552  410  290  225  100 
50  1591  0.20  10.40  16.00  21.00  0.384  520  370  285  100 
70  990  0.30  12.40  18.00  24.00  0.270  650  460  355  100 
95  1344  0.30  14.50  21.00  27.00  0.204  790  560  430  100 
120  1697  0.30  16.00  23.00 29.00  0.156  910  650  500  100 
150  2122  0.30  18.00  26.00  32.00  0.123  1040  740  580  100 
185  2617  0.30  21.00  28.00  35.00  0.102  1200  850  660  100 
240  1900  0.40  25.00  31.00  39.00  0.076  1296  916  710  100 
320  2546  0.40  28.50  34.00  42.00  0.068  1400  1015  780  100 
400  3173  0.40  32.00  38.00  47.00  0.060  1550  1100 880  100 

 

Double Insulation : Multi-flex PVC Welding cable is double insulated for double strength the outer sheath is specially formulated elastomeric rubber and the insulated is PVC.
Sheath use PVC : PVC. Formulated outer sheath can resist continuous heat 70ํC and flexibility cable.
Fine Copper Wires : Very fine 0.2 mm. Copper wires uses for size up to 50 sq.mm. 0.3 mm. size 70 sq.mm. up to 240 sq.mm. This construction significantly increase flexibility and reduces voltage drop.
Customer Name Printing : Customer's text can be printed on the cable. This can be used to advertise your company and reduce pilferage (receive P/O over 500 meters per size)
Color : Insulation : Sheath :
-White and Available or request 
-Orange and Available oe request 
-Black and Available or request 
Packing : 100 Meters per roll (Other long and dimensions available or request)

 


 

BATTERY, GROUNDING, WELDING CABLE
สายแบตเตอรี่, สายกาวด์, สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม
 
สายแบตเตอรี่ PVC สีดำ,สีดำคาดแดง
ขนาด(Sq.mm.) จำนวนเส้น เบอร์ลวด พื่นที่จริง(Sq.mm.) ความยาว (Mtrs.)
 25 ดำคาดแดง  200  0.30  14.14  100
35 ดำ  230  0.30  16.26  100 
35 ดำคาดแดง  370  0.30  26.16  100 
50 ดำ  450  0.30  31.82  100 
50 ดำคาดแดง  530  0.30  37.47  100 
เฉพาะล้อสายไฟ (ล้อพลาสติก)  
 ขนาด (Sq.mm.) ขนาดแกน 
 25-35 สั้น 
50  ยาว 

 


 

WELDING CABLE
สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม
 
สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมสีส้ม พี.วี.ซี.             สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมสีดำ-ยาง 
P.V.C. WELDING CABLE RUBBER WELDING CABLE
(ล้อเป็นอุปกรณ์เสริม) ฉนวนชั้นนอกทำจากยางพารา ทนต่อสะเก็ดไฟ แต่ไม่ทนต่อน้ำมัน สารเคมี
ฉนวนชั้นนอกทำจากพี.วี.ซี. มี 2 ชั้น คือชั้นนอกสีส้ม ชั้นในสีขาว ทนต่อน้ำมัน สารเคมี แต่ไม่ทนสะเก็ดไฟ
ขนาด(Sq.mm.) จำนวนเส้น เบอร์ลวด พื้นที่จริง(Sq.mm.) ความยาว (Mtrs.) ขนาด(Sq.mm.) จำนวนเส้น เบอร์ลวด พื้นที่จริง(Sq.mm.) ความยาว(Mtrs.)
25 600 0.12 6.789 100 25 400 0.12 4.526 100
35  600  0.12  6.789  100  25  500  0.12  5.657  100 
35  700  0.12  7.920  100  25  600  0.12  6.789  100 
35  800  0.12  9.051  100  35 600  0.12  6.789  100 
35  900  0.12  10.180  100  35  700  0.12  7.920  100 
35  1000  0.12  11.310  100  35  800  0.12  9.051  100 
35  800  0.14  12.320  100  35  900  0.12  10.180  100 
35  1000  0.14  15.400  100  35  1000  0.12  11.310  100 
50  1100  0.12 12.440  100  35  1000  0.14  15.400  100 
50  1200  0.12  13.570 100  50  1100  0.12  12.440  100 
50  1300  0.12  14.700  100  50  1200  0.12  13.570  100 
50  1400  0.12  15.840  100  50  1300  0.12  14.700  100 
50  1500  0.12  16.970  100  50 1400  0.12 15.840 100 
50  1500  0.14  23.100  100  50  1500  0.12  16.970  100 
70 2000  0.12  22.620  100  50  1500  0.14  23.100  100 
70  2500  0.12  28.280  100  70  2000 0.12  22.620  100 
70  2000  0.14  30.800  100  70  2000  0.14  30.800 100 
95 2500 0.16 50.290  100  70  2500  0.12  28.280  100 
95 3000 0.16 60.340 100 95  2500  0.16  50.290 100 
95 2850 0.16 57.320 100 95  3000  0.16  60.340  100 
95 2500 0.17 56.770 100 95  2500  0.17  56.770 100 
95 4735 0.16 95.240 100 120  2500  0.17  56.770  100 
95 1344 0.30 95.000 100 120  4700  0.14  72.380  100 
120 2200 0.16 44.250 100 120 988  0.30  69.870  100 
120 1697 0.30 120.000 100 120  1697  0.30 120.000  100 
หลักการนำสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรคำนึงถึงพื้นที่หน้าตัดของทองแดงเป็นหลักสำคัญ ไม่ใช่เส้นรอบวงของยาง

 


 

สายไฟฟ้า KEN-FLEX T.P.E. สีเหลืองคาดเขียว(รุ่นเต็ม)
KEN-FLEX TERMOPLASTIC ELASTOMER CABLE 1000 V.
 
Insulation : Materail Products Outstanding High Strength and Specially for Mulated Elastomeric Rubber (Green Colour). 
Sheath : Outstanding Mechanical high Streangth, Flexible, Resistance-Oils, Solvents, Heat 90ํC, Sea-Water, U.V. and Formulate use Termoplastic Elastomer (T.P.E.) (Yellow/Green Colour)
Application : For Welding Cable, Power Supply, Battery Cable, Grounding Cable, Switchboard Cable, Submerged Cable.
          
 Conductor     Overall Diameter  Maximum Current Length

ขนาด

Size

จำนวนเส้น  

Wire Quantity 

เบอร์ลวด    Number

of Wires Approx.

พื้นที่จริง

Square Millimeter 

Aproximate Diameter  Lower limit  Upper limit 

Conductor

resistance

per 1000 m

at 20ํC 

rating for 100%

duty cycle 

ความยาว/Roll 
(Sq.mm.)   mm. (Sq.mm.) mm. mm. mm.  ohm/km. Amp.  (Mtrs.) 
16 500 0.20 16.00 5.35 9.50 11.00 0.980 145 100
25  798  0.20  25.08  7.37  11.50  13.00  0.780  180  100 
35  1121  0.20  35.23  8.71  12.50  14.00  0.552  225  100 
50  1591  0.20  50.00  10.40  14.50  16.00  0.384  285  100 
70  990  0.30  70.00  12.40  16.50  18.00  0.270  355  100 
95  1344  0.30  95.04  14.50  19.00  21.00  0.204  430  100 
120  1697  0.30  120.00  16.00  21.00  23.50  0.156 500  100 
150  2122  0.30  150.05  18.00  24.00  26.50  0.123  580  100 
185  2617  0.30  185.06  21.00  26.00  29.00  0.102  660  100 
240  1910  0.40  240.11  25.00  31.00  39.00  0.076  710  100 
320  2546  0.40  320.07  28.50  34.00  42.00  0.068  780  100 
400  3185  0.40  400.04  32.00  38.00  47.00  0.060  880  100 
          
การใช้งาน Application        คุณสมบัติของ T.P.E. (Property)
1.สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม (Welding Cable)     1.ทนทานต่อน้ำมัน, น้ำ-น้ำทะเล , โอโซน , ปิโตรเลียม , สารโซลเวนท์
2.สายพาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)     2.ทนความร้อนได้สูงถึง 90 องศาเซลเซียส       
3.สายแบตเตอร๊่ (Battery Cable)    3.ทนต่อรังสี UV ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฉนวนแตกลายงา และแข็งตัว       
4.สายกราวด์ (Grounding Cable)    4.เป็นสายที่ให้การอ่อนตัวได้ดี (flexible cable) สะดวกในการใช้งาน       
5.สายสวิทช์บอร์ด (Switchboard Cable)   5.ให้คุณค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าที่ดีมาก   
6.สายซับเมอร์ส (Submerged Cable)    Remark : Other long and dimensios available on request.      
หลักการนำสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรคำนึงถึงพื้นที่หน้าตัด ของลวดทองแดงป็นหลักสำคัญ

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.