Display # 
Title
ลองเวล ร่วมงาน Grand Open House วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร แผนกช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ จ.สกลนคร
ลองเวล สาธิตการใช้เครื่อง SIMULATOR VRTEX360 ที่ ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล (ศงสช) ณ ศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT สนง.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ลองเวลร่วมสนับสนุนงาน HOME HUB Fair 2017
ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันทักษาวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อม ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559
ลองเวลสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2559
ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันในงาน มหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ 2559
ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเชื่อมโลหะระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2559
ลองเวล สนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ขั้นพื้นฐาน ระดับภาค(ภาคกลาง) ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2559
ลองเวลร่วมงาน Home Hub Power Tools Fair 2016 ที่ Home Hub สาขาทัพไท จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2559
ลองเวลร่วมสนับสนุนงาน "สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย" Thailand's best skill
Copyright © 2022 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.