เลขที่บัญชีบริษัท สำหรับลูกค้าโอนชำระเงิน

logo_bbk     ธนาคารกรุงเทพ : ชื่อบัญชี บริษัทมิตรเจริญ เคเบิลเวอร์ค จำกัด
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี : 756-1-01714-4 สาขา ราษฎร์บูรณะ 
       
k_logo     ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัทมิตรเจริญ เคเบิลเวอร์ค จำกัด
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี : 186-3-05489-4 สาขา ทุ่งครุ


จาก บริษัทมิตรเจริญ เคเบิลเวอร์ค จำกัด
โทร. 0-2870-7834 แฟกซ์. 0-2870-7836
**โอนแล้วกรุณาโทรแจ้งและแฟกซ์ใบ PAY-IN มาให้ทางบริษัทด้วย 

Copyright © 2022 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.