อะไหล่อาร์กอน TIG ACC

TIG ACCESSORIES
อุปกรณ์,อะไหล่ของงานเชื่อมทิก
PICTURE Description of Goods
                                  EURO CONNECTORS ข้อต่อยูโร(แบบล็อค)    


Sq.mm Amp. Description    
16 - 25 110 - 200  Cable Plug EURO  (Male)   
     Panel Socket  EURO  (Female)  
35 - 50 250 - 350  Cable Plug EURO  (Male)   
     Panel Socket  EURO  (Female)  
50 - 95 400 - 500  Cable Plug EURO  (Male)   
     Panel Socket  EURO  (Female)  
      
 
 
 
                         
      TIG PLUG AND SOCKET RANGE    
Sq.mm Amp. Description    
16 - 25 110 - 200  Tig Panel Plug  (Male)   
     Tig Panel Socket  (Female)  
35 - 50 250 - 350  Tig Panel Plug  (Male)   
     Tig Panel Socket  (Female)  
50 - 95 400 - 500  Tig Panel Plug  (Male)   
     Tig Panel Socket  (Female)  
   
 
 
 
                         
      SCREW CONNECTORS ข้อต่อแบบเกลียวสกรู-สีแดง
Sq.mm Amp. Description    
16 - 25 110 - 200  Cable Plug EURO  (Male)-Red  
     Panel Socket  EURO  (Female)-Red  
35 - 50 250 - 350  Cable Plug EURO  (Male)-Red  
     Panel Socket  EURO  (Female)-Red  
         
 
 
 
 
 
                         
     SCREW CONNECTORS ข้อต่อแบบเกลียวสกรู-สีดำ   
                  Sq.mm Amp. Description    
16 - 25 110 - 200  Cable Plug EURO  (Male)-Black  
     Panel Socket  EURO  (Female)-Black  
35 - 50 250 - 350  Cable Plug EURO  (Male)-Black  
     Panel Socket  EURO  (Female)- Black  
ตัวเมีย   ตัวผู้    
      
 
 
 
 
ด้ามเชื่อมทิก
PICTURE Description of Goods
      WP-17 : 150Amp : Air Cooled  
  ด้ามเชื่อมทิก WP17+อุปกรณ์   
 - Torch Body with handle, smooth  
 - Gas Lens (cup gasket)   
 - Insert    
 - Long Caps    
 - Switch Control with Cable  
 - Tungsten Electrodes   
 - Ceramic Cups   
      
      WP-17V : 150Amp : Air Cooled  
  ด้ามเชื่อมทิก WP17V+อุปกรณ์   
  - Torch body w/valve with handle,        smooth
 - Insert    
 - Valve stem (Valve knob)  
 - O-Ring    
 - Gas Lens (cup gasket)   
 - Long Caps    
 - Tungsten Electrodes   
 - Ceramic Cups   
      
     WP-18 : 350Amp : Water Cooled   
ด้ามเชื่อมทิก WP18+อุปกรณ์   
 - Torch Body with handle, smooth  
 - Gas Lens (cup gasket)   
 - Insert    
 - Long Caps    
 - Switch Control with Cable  
 - Tungsten Electrodes   
 - Ceramic Cups   
      
     WP-18 : 350Amp : Water Cooled (New Handle)     
 - Torch Body with handle   
 - Gas Lens (cup gasket)   
 - Insert    
 - Switch    
 - Long Caps    
 - Tungsten Electrodes   
 - Ceramic Cups   
      
      WP-26 : 200-250Amp : Air Cooled  
 - Torch Body with handle, smooth  
 - Gas Lens (cup gasket)   
 - Insert    
 - Long Caps    
 - Switch Control with Cable  
 - Tungsten Electrodes   
 - Ceramic Cups   
      
      WP-26 : 200-250Amp : Air Cooled (New Handle) 
 - Torch Body with handle   
 - Gas Lens (cup gasket)   
 - Insert    
 - Switch    
 - Long Caps    
 - Tungsten Electrodes   
 - Ceramic Cups   
      
      WP-26V : 200-250Amp : Air Cooled  
ด้ามเชื่อมทิก WP26V+อุปกรณ์   
 - Torch body w/valve with handle, smooth 
 - Insert    
 - Valve stem (Valve knob)  
 - O-Ring    
 - Gas Lens (cup gasket)   
 - Long Caps    
 - Tungsten Electrodes   
 - Ceramic Cups   
   
WP-9F : 125Amp : Air Cooled  
 PICTURE Part No. Description of Goods
9F  Flexible Torch body
H-100  Handle, smooth
598882   Cup gasket
        
        
       WP-17 : 150Amp : Air Cooled  
 PICTURE Part No. Description of Goods
17   Torch body
H-100    Handle, smooth
18CG   Cup gasket
18-7    Insert
            
    WP-17V : 150Amp : Air Cooled 
      PICTURE Part No. Description of Goods
17V   Torch body w/valve
H-100    Handle, smooth
18CG    Cup gasket
18-7     Insert
VS-2   Valve stem (Valve knob)
S-008    O-Ring
        
WP-18 : 350Amp : Water Cooled  
      PICTURE Part No. Description of Goods
18    Torch body
H-200     Handle, smooth
18CG   Cup gasket
18-7     Insert
       
       WP-18 : 350Amp : Water Cooled (New Handle)
PICTURE    Description of Goods
    Torch body
      Handle
     Cup gasket
    Insert
   Switch
       
       WP-26 : 200-250Amp : Air Cooled     
      PICTURE Part No.
     Description of Goods  
  26  Torch body  
H-200  Handle, smooth  
  18CG  Cup gasket  
18-7Insert   Insert  
          
       WP-26 : 200-250Amp : Air Cooled  (New Handle)   
      PICTURE  Part No.
 Description of Goods  
      Torch body  
       Handle  
     Cup gasket   
       Insert  
       Switch  
          
       WP-26V : 200-250Amp : Air Cooled    
      PICTURE  Part No.
 Description of Goods  
 26V   Torch body w/valve  
 H-200   Handle, smooth  
 18CG   Cup gasket  
     18-7  Insert  
 VS-1  Valve stem (Valve knob)  
 S-008    O-Ring  
          
       WP-26F : 200-250Amp : Air Cooled    
      PICTURE  Part No.
 Description of Goods  
 26F     Flexible torch body  
 H-200      Handle, smooth  
 18CG    Cup gasket   
 18-7      Insert  
          
อุปกรณ์,อะไหล่ของงานเชื่อมทิก 
PICTURE Description of Goods    
       CABLE CONNECTORS    
 ข้อต่อสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม    
Size Description   
-35-50K  CABLE PLUG-ตัวผู้   
   CABLE SOCKET-ตัวเมีย   
-50-70K  CABLE PLUG-ตัวผู้   
   CABLE SOCKET-ตัวเมีย   
-70-95K  CABLE PLUG-ตัวผู้   
   CABLE SOCKET-ตัวเมีย   
     
       PICTURE      Description of Goods
 PA12-2K SWITCH CONTROL (2 Pol)    
     
 - MALE PANEL PLUG FOR TIG & CUT (ตัวผู้)    
 - FEMALE PANEL PLUG FOR TIG & CUT (ตัวเมีย)    
     
     
     
       PICTURE      Description of Goods
   SWITCH CONTROL 2Pol For PANA & OTC    
 ปลั๊กพานาควบคุม    
     
Model For Machine  Description 
PA-S2 PANA-OTC  Socket Control 
PA-20 PANA-OTC  Plug Control 
PA-2 PANA-OTC  Plug Control 
     
       PICTURE      Description of Goods
 SWITCH CONTROL 4Pol For PANA & OTC    
 ปลั๊กพานาควบคุม    
     
Model For Machine  Description 
PA-S4 PANA-OTC  Socket Control 
PA-4 PANA-OTC  Plug Control 
     
     
       PICTURE      Description of Goods
 SWITCH CONTROL 6Pol For PANA & OTC    
 ปลั๊กพานาควบคุม
     
Model For Machine     Description
PA-S6 PANA-OTC   Socket Control 
PA-6 PANA-OTC   Plug Control 
     
PICTURE Description of Goods
      Collet จำปา    
Part No. Description inches Size No.(mm)
10N21 Collet  .020 0.5
10N22 Collet  .040 1.0
10N23 Collet  1/16" 1.6
10N24 Collet  3/32" 2.4
10N25 Collet  1/8" 3.2
54N20 Collet  5/32" 4.0
สำหรับด้ามเชื่อม WP-17,17V, 18, 18V, 26, 26V  
      PICTURE       Description of Goods
 Collet จำปา    
Part No. Description inches Size No.(mm)
13N20 Collet  .020 0.5
13N21 Collet  .040 1.0
13N22 Collet  1/16" 1.6
13N23 Collet  3/32" 2.4
13N24 Collet  1/8" 3.2
สำหรับด้ามเชื่อม WP-9, 9P, 9V, 20, 20P, 25     
PICTURE      Description of Goods
 Collet body หัวจับจำปา   
Part No. Description inches Size No.(mm)
10N29 Collet body .020 0.5
10N30 Collet body .040 1.0
10N31 Collet body  1/16 1.6
10N32 Collet body  3/32 2.4
10N28 Collet body  1/8 3.2
406488 Collet body  5/32 4.0
สำหรับด้ามเชื่อม WP-17,17V, 18, 18V, 26, 26V     
      PICTURE       Description of Goods
 Gas Lens Body    
Part No. Description inches Size No.(mm)
45V41 Gas Lens Body .020 0.5
45V42 Gas Lens Body .040 1.0
45V43 Gas Lens Body 1/16" 1.6
45V44 Gas Lens Body 3/32" 2.4
45V45 Gas Lens Body 1/8" 3.2
สำหรับด้ามเชื่อม WP-9, 9P, 9V, 20, 20P, 24, 24W, 25 
      PICTURE       Description of Goods
 Gas Lens Body    
Part No. Description inches Size No.(mm)
45V24 Gas Lens Body .040 1.0
45V25 Gas Lens Body 1/16" 1.6
45V26 Gas Lens Body 3/32" 2.4
45V27 Gas Lens Body 1/8" 3.2
45V28 Gas Lens Body 5/32" 4
         
         
PICTURE Description of Goods
      Alumina Nozzles (Ceramic Cups)              นมหนูเซรามิก     
Part No. Description Size mm inches
10N50 Alumina Nozzles #4 6 1/4" 
10N49 Alumina Nozzles #5 8 5/16"
10N48 Alumina Nozzles #6 10 3/8" 
10N47 Alumina Nozzles #7 11 7/16"
10N46 Alumina Nozzles #8 13 1/2" 
10N45 Alumina Nozzles #10 16 5/8" 
10N44 Alumina Nozzles #12 19 3/4"
For Torch WP-17, 18, 26   
PICTURE Description of Goods
 Alumina Gas Lens Nozzles     
Part No. Description Size mm inches
53N58 Alumina Gas Lens Nozzles #4 11 7/16"
53N59 Alumina Gas Lens Nozzles #5 8 5/16"
53N60 Alumina Gas Lens Nozzles #6 19 3/4"
53N61 Alumina Gas Lens Nozzles #7 16 5/8"
53N61-S Alumina Gas Lens Nozzles #8 13 1/2"
For Torch WP-9, 20, 24, 25   
      PICTURE       Description of Goods
 Alumina Gas Lens Nozzles     
Part No. Description Size mm inches
54N18 Alumina Gas Lens Nozzles #4 6 1/4"
54N17 Alumina Gas Lens Nozzles #5 8 5/16"
54N16 Alumina Gas Lens Nozzles #6 10 3/8"
54N15 Alumina Gas Lens Nozzles #7 11 7/16"
54N14 Alumina Gas Lens Nozzles #8 13 1/2"
For Torch WP-17, 18, 26   
 
      PICTURE       Description of Goods
 Back Cap ก้านจับลวดเชื่อม   
Part No. Description Torch
57Y04 Short Cap WP17/17V/18/18V/26/26V
57Y02 Long Cap WP17/17V/18/18V/26/26V
      
      
      PICTURE       Description of Goods
 Back Cap ก้านจับลวดเชื่อม   
Part No. Description Torch
41V33 Short Cap WP9, 9V, 20
41V35 Medium Cap WP9, 9V, 20
41V24 Long Cap WP9, 9V, 20
        
PICTURE Description of Goods
 Valve stem (Valve Knob)+O-Ring ลูกบิดวาล์ว 
Part No. Description Torch
VS-1 Valve stem (Valve Knob)  WP26V 
VS-2 Valve stem (Valve Knob)  WP17V 
S-008 O-Ring   WP26V / WP17V
      
      
      PICTURE       Description of Goods
 Insulators (ฝายึดนมหนูเซรามิก)  
Part No. Description Torch
54N01  Gas Lens Insulator  WP-17,17V,18,18V,18P, 26, 26V
598882  Cup Gasket  :WP-9,9P,9V,20,20P,25
        
      PICTURE       Description of Goods
 Connector (ข้อต่อสายเชื่อม)   
Part No. Description Ref No. Torch
WP260101 Power Cable Connector C26-1 WP26
WP260102 Gas Nipple  N26-1 WP26
WP180301 Gas Nut  136Z08 WP26
         
         
         
      PICTURE       Description of Goods
   Connector (ข้อต่อสายเชื่อม)   
Part No. Description Ref No. Torch
WP260110 G&C Together Nipple  45V67 WP18
WP180301 Gas Nut  136Z08 WP18
         
         
      PICTURE       Description of Goods
POWER CABLE ADAPTOR (ข้อต่อสายเชื่อม-สายแก๊ส)
Part No. Description  Torch
45V11 Power Cable Adaptor  WP18,20,24W,27
45V62     WP26
        
PICTURE Description of Goods
    Hose Connection ข้อต่อหางปลาสาย Torch 
Size  Gas Service  
US 9/16"  Oxygen   
US 9/16"  Fuel Gas   
BS 5/8"  Oxygen   
BS 5/8"  Fuel Gas   
JIS 3/8"  Oxygen   
JIS 3/8"  Fuel Gas   
       
      PICTURE       Description of Goods
 Switch Control สวิทช์ควบคุม   
    
      
      
 Switch Control with cable สวิทช์ควบคุม+สาย 
           
           
           
      PICTURE       Description of Goods
 Cable Zipper Covers ปลอกผ้ายีนส์                (ปลอกสาย เชื่อม) 
    
ความยาว :  3.5 เมตร      
    7.0 เมตร      
           
      PICTURE       Description of Goods
 Power Cable สายถักอาก้อน   
      
 ขนาด : 3/16"    
      
 ความยาว : 100 เมตร    
           
 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ Model/Amp. ระบายความร้อนด้วยน้ำ Model/Amp.
   
   
 WP17-25 WP18-25
  New Handle
   
 160 แอมป์ 250 แอมป์
  ขึ้นไป
   
WP17V-25 WP18-25
 
   
   
 160 แอมป์ 250 แอมป์
  ขึ้นไป
   
   
 WP26-25 WP18-25
  (พร้อมAdaptor)
  ใช้กับตู้
  มิลเลอร์
200 แอมป์ 250 แอมป์
250 แอมป์  
   
     
 WP26-25 WP18-25
New Handle PANA Style
   
   
200 แอมป์ 250 แอมป์
250 แอมป์ 350 แอมป์
  550 แอมป์
     
WP26V-25 WP18V-25
   
   
   
200 แอมป์  250 แอมป์
250 แอมป์  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.