ลองเวลมอบเงินช่วยเหลือญาติผู้ประสบอุบัติเหตุ มูลค่า 200,000 บาท

สิ่งที่แน่นอนที่สุด...คือความไม่แน่นอน


ทุกๆการสูญเสีย...ย่อมนำมาซึ่งความเจ็บปวด การเยียวยาใดๆไม่อาจเทียบเท่ากับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก...

ชาว LONGWELL ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้เข้มแข็งและผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งอย่างไปได้ด้วยดี

Copyright © 2020 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.