เครื่องเชื่อมแบบ 1 บอร์ด และ 3 บอร์ด คือ??

 

เครื่องเชื่อมแบบ 1 บอร์ด หรือ 3บอร์ด คืออะไร
สำหรับเครื่องเชื่อม MMA จริงๆแล้วจำนวนบอร์ดในเครื่องมีหลายบอร์ดมาก ถ้านับตามจำนวนชิ้น
แต่ที่เค้าเรียกกันว่ากี่บอร์ดมีวิธีนับดังนี้
1.บอร์ดบน (Top board) ประกอบไปด้วย IGBT ,ชุด Drive IGBT, ชุด Control , ชุดไฟเลี้ยง
2.บอร์ดกลาง (Middle Board) ประกอบไปด้วยหม้อแปลงPower , ชุด Diode Rectify ขาออก
3.บอร์ดล่าง (Under Board)ประกอบไปด้วย Diode Bridge , Capacitor , Relay
สรุป
เครื่องเชื่อม 3บอร์ด คือ มีบอร์ดหลักครับทั้ง3ข้อตามด้านบน ส่วน 1บอร์ด คือการรวมทั้งหมดเข้าไว้ ในPCB เดียวกัน

Copyright © 2019 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.